info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

Mesleki Mevzuat Yönetmelikler

27.09.2008 SMMM ve YMM'lerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hk.Yönetmelik
 

01- Disiplin Yönetmeliği
 

02- SM, SMMM ve YMM'lerin Çalışma Usul ve Esasları
 

03- SMMM Odaları Yönetmeliği
 

04- SMMM ve YMM Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespiti
 

05 -Ücret Yönetmeliği
 

06- SM ve SMMM'lerin Kaşe Kullanım Yönetmeliği
 

07- YMM ve SMMM Sınav Yönetmeliği
 

08- SMMM ve SM Staj Yönetmeliği
 

09- Etik Yönetmeliği
 

10- Haksız Rekabet Yönetmeliği
 

11- SM, SMMM ve YMM Başvuru Yönetmeliği
 

12- TÜRMOB Yönetmeliği
 

13- SMMM, YMM Odaları ve TÜRMOB' un Denetimine İlişkin Yönetmelik
 

14- YMM Tasdik Yönetmeliği
 

15- YMM Odaları Yönetmeliği
 

16- SM, SMMM ve YMM Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik
 

17- SM, SMMM ve YMM'lerceTutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelik
 

18- SM,SMMM ve YMM Geçici Kurul Değerlendirme ve Sınav Komisyonlarının Kurulması ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
 

Tasarım 59