info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

Bilgi Edinme

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca; Posta yolu ile ya da bizzat aşağıdaki adrese, faks ile 0282 293 14 76 numaralı faksa başvuru yapılabilecektir.

Başvuruların aşağıdaki başvuru formları eksiksiz doldurularak yapılması zorunludur. Odamızın e-posta adreslerine gönderilen bilgi edinme başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tüzel kişiler tarafından yapılacak başvurularda ayrıca yetkili kişinin yetki belgesini de eklemesi şarttır.

 

GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURU

Bilgi edinme başvuru formunu yazıcınızdan yazdırarak Tekirdağ SMMMO'ya fax ya da mektup şeklinde göndermek için lütfen tıklayınız.(.doc)

TÜZEL KİŞİLER İÇİN BAŞVURU


Bilgi edinme başvuru formunu yazıcınızdan yazdırarak Tekirdağ SMMMO'ya fax yada mektup şeklinde göndermek için lütfen tıklayınız.(.doc)

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (pdf) (9.10.2003 Tarihli 25254 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.)

5432 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (doc) (22.11.2005 Tarihli 26001 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.)

Bilgi edinme hakkı uygulama yönetmeliği (pdf)

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (doc)

Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor 2006/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (doc)

Adres ve Fax Bilgileri

Adres: Hürriyet Mah. Halitağa Sok. No:3 Tekirdağ
Tel:0282 293 14 77-78  Fax:0282 293 14 76

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
 

Tasarım 59