info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Genelgeler

 

Sosyal Güvenlik Alacaklarının Yeniden Yapılandırma Anlaşmalarının İhyası/Peşin Veya Taksitle Ödenmesi (Genelge 2008-50)
 

18-29 Yaş Aralığında Olan Erkek ve 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalılardan Yeni İşe Alınanlara İlişkin İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki (Genelge 2008-73)
 

Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki (Genelge 2008-77)
 

Sosyal Güvenlik Alacaklarının, 5510 Sayılı Kanunun Geçici 25 İnci Maddesine Göre Peşin Veya Taksitle Ödenmesi (Genelge 2008-79)
 

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi (Genelge 2008-85)
 

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları (Genelge 2008-86)
 

Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları (Genelge 2008-87)
 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranının İşveren Hissesinden Beş Puanlık İndirim (Genelge 2008-93)
 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümleri (Genelge 2008-96 )
 

Kayıt Dışı İstihdam (Genelge 2008-97)
 

Organize Sanayi ve Endüstri Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Tek Dosyada İşlem Görmesine İzin Verilmesi (Genelge 2008-106)
 

5510 Sayılı Kanunun Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Uygulamaları (Genelge 2008-108)
 

Hizmet Borçlanması İşlemleri (Genelge 2008 -111)
 

Meslek Hastalığı Tespiti İşlemleri (Genelge 2008-113)
 

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesi (Genelge 2008-115)
 

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları, İdari Para Cezaları (Genelge 2009-2)
 

Geçici İşgöremezlik Ödeneğine Esas Günlük Kazanç (Genelge 2009-3)
 

İsteğe bağlı sigortalılık işlemleri (Genelge 2009-5)
 

Emzirme Ödeneği (Genelge 2009-11)
 

5084 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Uygulanması (Genelge 2009-12)
 

İhalelere Katılmak Üzere Düzenlenecek Yazılar (Genelge 2009-13)
 

Sigortalılık Sürelerinin Belirlenmesi (Genelge 2009-17)
 

Tecil, Taksitlendirme Yetkileri İle Usul ve Esasları (Genelge 2009-20)
 

Tarım Sigortası Primlerinin Tahakkuk ve Tahsili (Genelge 2009-25)

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
 

Tasarım 59