info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

SMMM Sınavına İlk Defa Katılacak Adayların Hazırlaması Gereken Evraklar

 

Adaylara gönderilen sınava çağrı, SMS ve yazıları adayların staja başlama tarihi baz alınarak gönderilmiştir. Staj süreniz askerlik, doğum, ara verme vb. sebeplerle süre bakımından uzuyorsa sınava katılmanız mümkün olmayacaktır. Staj sürenizin tamamlanmasını takiben gönderilen SMS'lerde belirtilen tarihlerde Odamıza gelerek başvuru yapabilirsiniz.


Muhtemel sınava katılabilecek tüm adaylarımızın staj dosyaları incelenmiş ve eksikleri belirlenmiştir. Buna göre; SMMM Mesleki Yeterlik sınavlarına katılabilmeniz için, staja başladıktan sonra getirmeniz gereken bütün evraklarınızın aşağıda anlatıldığı şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

Sınav Başvuru Tarihleri:

 

Sınav başvuru tarihleri TESMER www.tesmer.org.tr sitesinde 2018 Yılı Sınav Takvimi dosyasında belirtilmiştir. Staja Başlama tarihini baz alarak (Askerlik, doğum, ara verme sürelerini de dikkate alarak) sınav çağrısına istinaden aşağıdaki evraklar hazırlanacaktır.

 

BÜTÜN ADAYLARIN ORTAK GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR 


• Sınav başvurusu için Sınav dosyası almanız gerekmekte olup,(ÖNCELİKLE EKSİKLERİNİZ TAMAMLANACAKTIR. DOSYANIZ TAMAMLANDIKTAN SONRA) Odamızdan 250 TL karşılığında temin edilecektir. Dosyanızı doldurulduktan sonra TEOS sistemi üzerinden Kredi kartı ile veya aşağıda belirtilen banka hesaplarına sınav bedeli yatırıldıktan sonra sınav dekontu ve hazırlamanız gereken evraklarınızla birlikte sınav başvuru tarihleri içinde Odamıza teslim etmeniz gerekmektedir.

 

• Adres kayıt sistemi ile ilgili Başbakanlık Genelgesi uyarınca İkametgah istenilmemesine karar verilmiştir.


•Yeni tarihli Resmi Kurum adına alınmış adli sicil belgesi (sabıka kaydı olanların mahkeme karar fotokopisini eklemesi gerekmektedir ) ve Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf (E-devlet üzerinden alınan adli sicil belgesi kabul edilmektedir.)


• Sosyal Sigortalar Kurumundan (SGK) alınmış gün dökümü, BAĞ-KUR'dan kaydınız olmadığına dair yazı, Emekli Sandığı'ndan kaydınız olmadığına dair yazı (E-devlet ten alınmış onaylı (Kare Kodlu) hizmet dökümü kabul edilmektedir). 


• Uzaktan Sürekli Eğitim Sertifikası www.tesmer.org.tr adresinden alınacaktır) Sertifikasını getirmeyenlerin sınav başvurusu yapması mümkün değildir. Başvuru sırasında teslim edilmesi zorunludur. 


• Vergi dairesinden, mükellefiyetiniz olup olmadığına dair yazı alınacaktır. Mükellefiyetiniz varsa, başlangıç ve bitiş tarihlerinin ilgili yazıda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.(Vergi dairesi yazısı bizzat vergi dairesinden alınacaktır.) 


• Erkek stajyerler için askerlik durum belgesi veya askerliğini yapanlardan terhis belgesi. 


• SGK aylık bildirgelerinizin bir kısmı başvuru esnasında çıkmamış olacağından konuyla ilgili Taahhütname doldurulacaktır.(Taahhütname için tıklayınız.)


• Sınavlara bitirmiş oldukları kurstan dolayı erken katılacak adayların, kurs sertifikalarını sunmaları gerekmektedir. Normal sürecinde sınav başvurusu yapacak adayların, katılmış oldukları kurslar varsa bu kurslara ait sertifikalarını getirmelerine gerek yoktur.

 

ŞİRKETLERDE DENETİM ALTINDA STAJ YAPANLAR

 

• Staja başlama tarihi baz alınarak, SGK aylık bildirge fotokopilerinin tamamlanması gerekmektedir. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan ayları getireceklerdir.

Başvuru sırasında; Mart - Nisan ayları SGK bildirgeleri bu ayları takip eden dönemlerde getirilmelidir. Örneğin; Mart ayı aylık bildirgesi en geç Nisan ayı sonuna kadar, Nisan ayı bildirgesi Mayıs ayı sonuna kadar getirilmelidir.

 

• Staj süreniz içinde denetim aldığınız meslek mensubunuzdan staj değerlendirme notu almanız gerekmektedir. Staj süreniz içinde (Birden fazla meslek mensubundan staj için onay aldıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir) (3 aydan az çalışılan işyerlerinde, meslek mensubunun değerlendirme formu aranmaz.) 

 

• Staja başlama tarihine göre, meslek mensubunun firma ile yapmış olduğu sözleşme getirilmelidir. Sözleşmelerin arkalı-önlü fotokopisinin çekilmiş okunaklı olması ve hangi dönemi kapsadığının belirtilmiş ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir.

 

• Staj dönemini kapsayan, (2015-2018) şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri. Örneğin; Eğer, çalıştığınız işyeriniz limited şirket veya Anonim Şirket ise, varsa yapılan değişiklikler( adres değişikliği, unvan değişikliği, ortak değişikliği vb gösterir ticaret sicil gazetesi ve İmza sirkülerini de getirmeniz gerekmektedir. Şirketlerde yapılmış olan adres değişikliğinin SSK aylık bildirgelerde yeni adrese göre düzeltilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Eğer adres nakli belediye düzenlemeleri neticesinde olmuşsa, belediyenin düzenlemeye ilişkin yazısı ve şirket faaliyet belgesi gelmelidir. Ayrıca şirkete ait vergi levhasının fotokopisi getirilmelidir. 

 

• Staj yaptığınız şirket, sözleşmesini Ltd / A.Ş olan SMMM, YMMM şirketleriyle yapmışsa, meslek şirketine ait son ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri getirilmelidir. İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen.) 

 

 

ŞİRKETLERDE MESLEK MENSUBU GÖZETİMİ ALTINDA STAJ YAPANLAR (A.Ş./Ltd. Şti., Yabancı Şirket, İktisadi İşletme, Şahıs Firması)

 

• Staja başlama tarihi baz alınarak, staj dönemlerini kapsayan sizin ve meslek mensubunun SSK aylık bildirge fotokopilerinin tamamlanması gerekmektedir. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan ayları getireceklerdir. (Meslek mensubu emekli ise, sosyal güvenlik destekleme prim bordrolarının fotokopileri gelmelidir.)

Başvuru sırasında; Mart - Nisan ayları SGK bildirgeleri bu ayları takip eden dönemlerde getirilmelidir. Örneğin; Mart ayı aylık bildirgesi en geç Nisan ayı sonuna kadar, Nisan ayı bildirgesi Mayıs ayı sonuna kadar getirilmelidir.

 

• Staj süreniz içinde gözetim aldığınız meslek mensubunuzdan staj değerlendirme notu almanız gerekmektedir. Staj süreniz içinde ( Birden fazla meslek mensubundan staj için onay aldıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir) (3 aydan az çalışılan işyerlerinde, meslek mensubunun değerlendirme formu aranmaz.) 

 

• Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri (2015-2018) Örneğin; Eğer, çalıştığınız işyeriniz limited şirket veya Anonim Şirket ise, yapılan değişiklikler( adres değişikliği, unvan değişikliği, ortak değişikliği vb gösterir ticaret sicil gazetesi ve İmza sirkülerini de getirmeniz gerekmektedir. Şirketlerde yapılmış olan adres değişikliğinin SSK aylık bildirgelerde yeni adrese göre düzeltilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Eğer adres nakli belediye düzenlemeleri neticesinde olmuşsa belediyenin düzenlemeye ilişkin yazısı ve şirket faaliyet belgesi gelmelidir. Ayrıca şirkete ait vergi levhasının fotokopisi getirilmelidir. 

 

• Şirkette Bağımlı çalışan Meslek Mensubunun Muhasebe Müdürü/Mali İşler Müdürü olarak çalıştığına dair yetkilerini gösterir ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri veya yetkisini gösterir vekaletname getirilmelidir. İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen).

 

• Meslek Mensubu SGK hizmet dökümü getirilmelidir

 

 

BÜROLARDA SMMM-YMM BÜROLARINDA VE ŞİRKETLERİNDE STAJ YAPANLAR 

 

• Staja başlama tarihi baz alınarak, SGK aylık bildirge fotokopilerinin tamamlanması gerekmektedir. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan ayları getireceklerdir. 

 

Başvuru sırasında; Mart - Nisan ayları SGK bildirgeleri bu ayları takip eden dönemlerde getirilmelidir. Örneğin; Mart ayı aylık bildirgesi en geç Nisan ayı sonuna kadar, Nisan ayı bildirgesi Mayıs ayı sonuna kadar getirilmelidir.

• Staj süreniz içinde, yanında staj yaptığınız meslek mensubundan staj değerlendirme notu almanız gerekmektedir. Ancak birden fazla meslek mensubunun yanında çalıştıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir (3 aydan az çalışılan işyerlerinde, meslek mensubunun değerlendirme formu aranmaz. 

 

• SMMM/YMM şirketlerinde çalışanlardan (A.Ş/Ltd) şirketin son ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri fotokopisi. (2015-2018) yıllarında çıkan gazeteler gelecektir. 

 

• İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen) 

 

 


Banka Hesap No : İş Bankası Dikmen Şubesi/Ankara 487 255 veya

ING Bank Ulus Şubesi/Ankara 361 0591

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
 

Tasarım 59