info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

 

Değerli Üyemiz ;

 

3568 Sayılı Yasa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre, ödemeniz gereken NİSPİ AİDAT'ın tahakkukunun sıhhatli bir şekilde yapılabilmesi için Nispi Aidat Bildirim Formunun doldurularak, en geç 30 Nisan 2015 tarihine kadar Odamıza teslim etmenizi tebliğen rica ederiz

 

Yönetim Kurulu

 

 

 

Nispi Aidat 1. Taksit ödemesi için son tarih 31 Mayıs 2015 tür. Gecikme faizi ödememek için lütfen zamanında ödeyiniz.

 

 

*** ODAMIZA KREDİ KARTI ÖDEME TALİMATI VEREN ÜYELERİMİZDEN;

1 - ÇEKİM TARİHİ BELİRTMİŞ OLANLARDAN , BELİRTİLEN TARİHTE

2 - ÇEKİM TARİHİ BELİRTMEMİŞ OLANLARDAN 25.05.2015 - 31.05.2015 TARİHLERİ ARASI TAHSİLAT YAPILACAKTIR.

 

NİSPİ AİDAT BİLDİRİM FORMU

 

 

Nispi Aidat bilindiği üzere Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği’nin 16.maddesinde oda gelirlerinde tanımlanmıştır.

 

“ODANIN GELİRLERİ:

Madde 16– (27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 5. maddesiyle değiştirilen madde; Yürürlük : 27.09.2007)( ) Odanın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Odaya giriş (kayıt) ücreti:Odaya kaydolan her üyeden ve Oda çalışanlar listesine kaydedilecek ortaklık büroları ve şirketler ile bunların şubelerinden kayıt anında bir kere alınır. Kayıt ücreti miktarı memur maaşı taban aylığı katsayısının 300 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır.

b) Yıllık üye aidatları:(19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 1. maddesiyle değiştirilen fıkra; Yürürlük: 19.12.2007Maktu ve nispi olarak iki şekilde tespit olunur (*)

1) Maktu yıllık aidat:Memur maaşı taban aylığı katsayısının 200 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, odaya kayıtlı bütün üyeler tarafından ödenir.

2) Nispi yıllık aidat:Yalnızca fiilen mesleki faaliyette bulunan üyelerce ödenir. Mesleki faaliyette bulunan her üye, yıllık gelir vergisi beyannamesinden mesleki kazancının %1’ini, şirket olarak faaliyette bulunduğu takdirde dağıtılsın dağıtılmasın beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın %1’ini yıllık aidat olarak ödemek zorundadır. Nispi aidatın üst sınırı, maktu yıllık aidatın yirmi katını geçemez. Odaya giriş (kayıt) ücreti ile yıllık maktu ve nispi aidatların miktarları ve ödeme zamanları, 3568 sayılı Kanunun 50. maddesinin (g) bendine göre Birlik tarafından belirlenir.”

 

 

Nispi Aidat ; iki eşit taksitte, 31 Mayıs ve 31 Ekim 2015 tarihlerine kadar ödenebilmektedir.(Son ödeme tarihleri aşıldığı takdirde Gecikme Faizi Uygulanmaktadır.)

 

Lütfen NİSPİ AİDAT BİLDİRİM FORMUNU aşağıdaki örnekteki gibi uyarıları dikkate alıp eksiksiz doldurup ekleriyle birlikte odamıza ulaştırınız.

 

 

**Nispi aidat bildirim Formuna ek olarak

 

 

 

 

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
 

Tasarım 59