info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

  

 

 

 

 

 

 

413 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği ile İlgili

TÜRMOB'un Çalışmaları

 

TÜRMOB-2012/02481

 

           Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı'nca, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun vermiş olduğu yetkiye dayanılarak mükellef bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri takip amaçlı 413 Sıra No.lu Vergi Usul  Kanunu Genel Tebliği ile "MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ" verilmesi zorunluluğu getirilmiş ve bildirimlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

          Söz Konusu Tebliğe, bildiirimler her yıl Merkez ve herbir şube için ayrı ayrı olmak üzere 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında İnternet Vergi Dairesi üzerinden yalnızca elektronik ortamda verilecek olup, 1 Nisan tarihi itibari ile faal olan (Tasfiye işlemi devam edenler dahil) kurumlar vergisi mükellefleri, ticari kazanç (Kazancı basit usülde tespit edilenler hariç), Zirai kazanç ve Serbest Meslek Kazancı elde eden Gelir Vergisi mükellefleri tarafından verilmesi gerekmektedir.

          Söz konusu bildirimlerin verilmesinde Meslek Mensuplarımıza kolaylık sağlanması amacıyla Türmob tarafından çalışmalar yapılmış olup bu kapsamda;

         - Luca Muhasebe Sistemini kullanan üyelerimizin, 26 Nisan 2012 tarihinden itibaren bildirimleri sistemden otomatik olarak gönderebilmeleri olanağı sağlanmış,

        - Tüm Üyelerimizin Türmob'un web sayfasından (www.turmob.org.tr) ulaşarak kişisel bilgisayarlarına kurulumu gerçekleştirebilecekleri TÜRMOB HABERCİ programının içine NACE Kodlarına ilişkin Dİnamik Sözlük yerleştirilmiştir.

 

          Ayrıca, 2012 yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari  Ücret Tarifesinde  (3 Nolu Tablo- 3/f maddesine göre) mükellef bilgileri bildirimi karşılığında Meslek Mensuplarımızın alacakları ücret belirlenmiştir.

 

FAALİYETLERİN KODLANMASI       

 

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ     

 

NACE KODLAMA SİSTEMİ SÖZLÜK   

 

 

 

.

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
türmob - tekirdağ
 

Tasarım 59