info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

 Değerli Üyemiz,

 

            Bilindiği üzere;  “Muhtasar Beyanname” ile “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği 18.02.2017 tarih 29983 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı. 

 

          Tebliğin geçici 2 nci maddesi hükmü gereğince tebliğin uygulanmasına Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler / işverenler için Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren,

 

         Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Sıra No.lu Tebliğin 3 üncü maddesi ile eklenen “Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması” başlıklı geçici 4 üncü madde hükmü doğrultusunda Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler / işverenler için tebliğin uygulanmasına 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlandı.

 

         Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Sıra No.lu Tebliğ ile diğer mükellefler / işverenler için (1 Temmuz 2018 olan)  uygulamanın başlangıç tarihi 1 Ekim 2018 olarak yeniden belirlendi.

 

Mükellefler / İşverenler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına  (Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı İlleri merkez ve ilçelerinde uygulama daha önce başladığından)  diğer illerin merkez ve ilçelerinde 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren başlanacaktır.

 

 

(Gelir İdaresi ile yapılan görüşmede; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesi uygulamasına, Ekim dönemine ilişkin olup Kasım ayında verilecek beyanname ile başlanacağı öğrenilmiştir.)

 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) (2, 3 ve 4 Sıra No.lu tebliğlerle güncel) ektedir.

 

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

 

 

Tekirdağ SMMM Odası

Yönetim Kurulu 

 

 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
türmob - tekirdağ
 

Tasarım 59