info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

Kursların Stajdan Sayılması

Değerli Stajyerimiz ve Stajyer Adayımız,

 

Odamız TESMER Tekirdağ Şubemiz tarafından düzenlenmekte olan Staja Giriş Sınavına hazırlık kursları ve SMMM Yeterlik Sınavı hazırlık kursları 6 ayı aşmamak suretiyle staj süresinden sayılacaktır.

Staj ve Mesleki Yeterlik sınav süreçlerinizi en kısa sürede tamamlamanızı ve sizleri meslek mensubu olarak aramızda görmeyi dilemekteyiz.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ

UYGULAMA YÖNERGESİ

 

8.2.6- Kurs ve Seminerlerde Geçen Süreler

Kurs ve seminerlerde geçen ve altı ayı aşmayan sürelerin stajdan sayılmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

TESMER Şubeleri / Odalar tarafından aşağıda belirtilen konularda, TESMER’den onay alınarak düzenlenecek kursların; her 40 saati 1 aylık staj süresinden sayılır.

Bu kapsamda;

kursları staj süresinden sayılacaktır.

Kurs ve seminerlere ilişkin stajdan sayılan süreler toplamı 6 ayı geçemez. Eğitim süresi 40 saatten az olan kurslar ile 40 saat ve katlarını aşan küsuratlı kurs süreleri değerlendirmeye alınmaz. (Örneğin; 127 saatlik bir kursta, 120 saat değerlendirmeye alınır ve bu kurs 3 aylık staj süresinden sayılır. Kursun, 7 saatlik süresi değerlendirme dışı bırakılır.)

 

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
 

Tasarım 59