info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

Değerli Üyelerimiz,

 

13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  Söz konusu gerekçeli kararı ekte bilgilerinize sunarız.

 

TEKİRDAĞ SMMM ODASI

YÖNETİM KURULU

 

 

 

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifine aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

 

MADDE 58:13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır."

 GEREKÇE: Bağımsız denetçi olarak yetkilendirileceklerin, Türk Ticaret Kanununun 400 ncü maddesinde öngörülen esasla ile 660 sayılı Kanun hükmünde kararname gereğince belirlenen esaslar ve verilen yetki çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim standartları Kurulu tarafından belirlenmesi amaçlanmaktadır.

 

 

               

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
 

Tasarım 59