info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

Değerli Üyemiz;

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından TÜRMOB’a gönderilen yazıda; Mevcut uygulamada SGK açısından işveren yükümlülüklerinin, 5510 sayılı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri ve konuya ilişkin çıkarılan 6 adet tebliğ ile yürütüldüğü, söz konusu tebliğlerin incelendiğinde birçok hususun Kanun ve Yönetmelikte yer alan hususlar ile mükerrerlik arz ettiği ve bu durumun mevzuatın anlaşılmasını olumsuz olarak etkilediğinin tespit edildiği, bu anlayış ile işverenlerin SGK'ya olan yükümlülüklerini düzenleyen tek bir tebliğ oluşturulması amacıyla çalışma başlatıldığından, adı geçen altı adet tebliğin yürürlükten kaldırılması ve işveren uygulamaları ile ilgili tek bir tebliğin yürürlüğe konulması planlandığı ve bu amaçla işveren iş ve işlemleri ile ilgili Uygulama Tebliği Taslağı'nın hazırlandığı belirtilmiştir.

 

Söz konusu taslağa ilişkin görüşlerinizi, 12 Haziran 2012 tarihine kadar Odamıza mail olarak gönderebilirsiniz.

 

İşveren Uygulama Tebliğ Taslağı

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
 

Tasarım 59