info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

ELEKTRONİK ARACILIK ve SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİNİN BİLDİRİLMESİ HK.

Değerli Üyemiz,

 

Bilindiği üzere, Meslek mensuplarımız Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 24. Maddesine göre;

a)Defter tutmak,

b)Süreklilik arz eden müşavirlik hizmetinde,

c)İnceleme, tahlil ve denetim yapmak ve bunlarla ilgili rapor ve benzerlerini düzenlemek, işleri için HİZMET SÖZLEŞMESİNİ yapmak zorundadırlar.

Hizmet Sözleşmesini imzaladığınız tarihten itibaren hesapladığınız Damga Vergisini 15 gün içinde süreksiz mükellefiyet olarak bağlı olduğunuz vergi dairesine yatırmanız gerekir.

Meslek mensuplarımız dilerse bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti açtırabilirler.

 

DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ:

a) -Süreksiz Mükellefiyet: 43-44 Numaralı Damga Vergisi Genel Tebliğlerine göre meslek mensuplarımız imzalamış oldukları sözleşmelere ait damga vergilerini sözleşmeyi imzaladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ekinde verecekleri damga vergisi beyannamesi ile beyan edip aynı sürede ödeyeceklerdir.

b)-Sürekli Mükellefiyet: Meslek mensuplarımız, Damga Vergisi beyannamelerini e-beyanname sisteminden gönderebilmeleri için bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ile müracaat ederek 0040-Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti açtırmaları gerekir.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi durumunda, bir ay içinde düzenlenen kâğıtların vergisinin, ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar Gelir vergisi veya Kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirilip, yirmi altıncı günü akşamına kadar ödemeleri gerekir.

Sürekli Damga vergisi mükellefiyeti açtıranlar, işlem olmayan aylar için beyanname vermeyeceklerdir. Beyanname verilmeyeceğine ilişkin dilekçe de verilmeyecektir.

e)- Damga vergisi oranı: Sözleşmelerde belirlenen tutar üzerinden (Brüt Tutar x ay ) Binde 8,25'dir.

E-BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ (EK 3) VE E- BEYANNAME ARACILIK SÖZLEŞMESİ (EK 4 ) GÜNCELLENMEYECEKTİR.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından TÜRMOB aracılığı ile edindiğimiz bilgilere göre; VUK 405 ve 407 Seri Numaralı Genel Tebliğine göre 2011 yılı içinde İnternet Vergi Dairesine bilgi girişini yaptığınız e-beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi (Ek 3) ve e- beyanname aracılık sözleşmesi (Ek 4)'lerin GÜNCELLEMESİ YAPILMAYACAKTIR. Gerek 405, gerekse 407 Seri numaralı VUK Genel Tebliğlerinde Ek-3 lerin ve Ek-4 lerin bilgi girişlerinin her yıl güncelleneceğine ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. Konuya ilişkin olarak TÜRMOB'un SMMM odalarına gönderdiği yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

2012 yılına ilişkin Mesleki Hizmet Sözleşmelerinizi yenilemeniz yeterli olacaktır.

 

Saygılarımızla.

YÖNETİM KURULU

Türmob 2012-00075 nolu bilgi yazısı için lütfen tıklayınız.

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
 

Tasarım 59