info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

    Değerli Üyemiz,

 

     Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname, E-Yoklama uygulamasından sonra Vergi Mükelleflerine yapacağı tebligatları 01/01/2016 tarihinden itibaren “Elektronik” olarak yapacağını 27/08/2015 günü yayımlanan 456 seri numaralı VUK Genel Tebliği açıklamıştır.

 

 20 Kasım 2015 Cuma günü 15.30 da Odamızda Tekirdağ  Vergi  Dairesi  Başkanlığı  ile  müştereken  "E-Tebligat Uygulaması Bilgilendirme Semineri" yapılacaktır.

 

 Katılımınızı rica ederim.

 

 

 Tekirdağ SMMM Odası

     Yönetim Kurulu

 

 

 

456 seri numaralı VUK Genel Tebliği

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
 

Tasarım 59