info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

DEĞERLİ ÜYEMİZ


    TÜRMOB, Bağımsız Denetim "Geçiş Dönemi Eğitimine katılmak isteyen meslek mensuplarımıza yardımcı olabilmek amacıyla, " Ankara Üniversitesi ile işbirliği sağlamıştır.
 
    Sağlanan işbirliği çerçevesinde; Türkiye genelinde olmak üzere, yeterli başvurunun alındığı Odalarımızda, Ankara Üniversitesi tarafından "Geçiş Dönemi Eğitimleri" yürütülecektir. Eğitim planlamaların etkin olarak yapılabilmesini sağlamak üzere, "Geçiş Dönemi Eğitim Başvurularının Odalar aracılığı ile alınması ve meslek mensupları adına Üniversite'ye aktarılması benimsenmiştir.
 
"Geçiş Dönemi Eğitimleri"ne,
 

 

 

 
         (MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESABI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR) için tıklayınız
 
 
   

Eğitimlere katılmak üzere başvuru yapacak olan meslek mensuplarımızın eğitim ücretlerini kolaylıkla ve masrafsız bir şekilde ödeyebilmelerini sağlayabilmek üzere "T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar Kamu Girişimci Şube"de kurumsal ödeme sistemi oluşturulmuş ve bu sistem hakkında bankanın tüm şubelerine bilgi aktarılmıştır.

 

Meslek mensuplarımız, sadece katılacakları eğitimi, T.C. Kimlik Numaralarını ve meslek unvanlarını belirterek T.C. Ziraat Bankası Şubeleri'nden ödeme yapabileceklerdir. T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Programı aracılığı ile internet ve cep şube üzerinden de ödeme yapılabilecektir.

 

Diğer taraftan, eğitim ücreti için T.C. Ziraat Bankası tarafından meslek mensuplarımıza kredi olanağı da sağlamıştır. 12 ay vade, % 1,05 faiz oranı içeren bu kredi olanağına ve kurumsal ödemeye ilişkin ayrıntılı bilgiler yazı ekinde yer almıştır.

 

Eğitim Ücretlerine İlişkin KURUMSAL ÖDEME ve KREDİ BİLGİLERİ

 

Eğitim ücretini ödeyen meslek mensuplarımız, herhangi bir belge ibrazına gerek kalmaksızın sadece http://www.ankusem.ankara.edu.tradresindeki formu doldurarak on-line olarak başvuru yapabileceklerdir. Başvurulara ilişkin olarak; kimlik, ruhsat ve eğitim ücreti doğrulama işlemleri Birliğimizce yapılacaktır. Mesleki tecrübe süresinin ve diğer koşulların sağlanmasına ilişkin sorumluluk ise meslek mensuplarımıza ait olacaktır.

 
  Geçiş dönemi eğitimlerine katılmak isteyen meslek mensuplarımız,başvurularını; 27 Ekim 2014 - 14 Kasım 2014 dönemi içerisinde, yazı ekinde yer alan başvuru formu ve ekleri ile eğitim ücretinin Ankara Üniversitesinin ilgili Banka Hesabına yatırıldığını gösterir dekontla birlikte, eğitim almak istedikleri Oda'ya teslim ederek yapabileceklerdir. Başvurular,www.ankusem.ankara.edu.tr adresinden on-line olarak da yapılabilecektir. Başvurularını on-line olarak yapan meslek mensuplarımız, yukarıda anılan belgeleri eğitim almak istedikleri Oda'ya teslim edeceklerdir.
 
Başvuruların alınmasından sonra "Geçiş Dönemi Eğitimi"ne kabul edilen meslek mensuplarımıza, örgün ve on-line eğitim tarihleri ayrıca bildirilecektir.
 
 
 
 
Yönetim Kurulu
 
 
 
Bağımsız Denetçilik Geçiş Dönemi Eğitimi ile ilgili TÜRMOB yazısı
 
Geçiş Dönemi Eğitim Programı
 
Geçiş Dönemi Eğitimi Ön Başvuru Formu     [ PDF ]            [ DOC ]
 
 

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
türmob - tekirdağ
 

Tasarım 59