info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÜYE AİDAT BORÇLARI YAPILANDIRMA BAŞVURUSU

 

 

DEĞERLİ ÜYEMİZ;

 

 

Üye Aidat Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

 

31.03.2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (31.08.2017) , kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

 

 

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.07.2017 tarihine kadar odaya başvurmaları gerekmektedir.

 

Tekirdağ SMMM Odası

Yönetim Kurulu

 

 

 

Başvuru Formu:

 

7020 Başvuru Dilekçesi WORD

 

7020 Başvurusu dilekçesi PDF

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
türmob - tekirdağ
 

Tasarım 59