info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

 

Değerli üyemiz,

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarih 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

Söz konusu 6736 sayılı Kanun ile;

Kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Kanunda ayrıca belli tutarı geçmeyen kamu alacaklarının tahsilinden vazgeçilmesi, meslek odalarına ve borsalara olan aidat ve diğer çeşitli borçlar ile bazı kurum ve kuruluşlarca kullandırılan kredilerin yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir.

 

Kanunda yeniden yapılandırma kapsamındaki alacaklar;

 

olarak belirlenmiştir.

 

Yapılandırılacak borçlar mükellefin tercihine göre peşin veya (6-9-12-18) eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

 

TEKİRDAĞ SMMM ODASI

    YÖNETİM KURULU

 

 


Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
türmob - tekirdağ
 

Tasarım 59