Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sosyal Güvenlik Mevzuatı Genelgeler

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sosyal Güvenlik Mevzuatı Genelgeler

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Genelgeler

 

Sosyal Güvenlik Alacaklarının Yeniden Yapılandırma Anlaşmalarının İhyası/Peşin Veya Taksitle Ödenmesi (Genelge 2008-50)
 

18-29 Yaş Aralığında Olan Erkek ve 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalılardan Yeni İşe Alınanlara İlişkin İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki (Genelge 2008-73)
 

Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki (Genelge 2008-77)
 

Sosyal Güvenlik Alacaklarının, 5510 Sayılı Kanunun Geçici 25 İnci Maddesine Göre Peşin Veya Taksitle Ödenmesi (Genelge 2008-79)
 

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi (Genelge 2008-85)
 

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları (Genelge 2008-86)
 

Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları (Genelge 2008-87)
 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranının İşveren Hissesinden Beş Puanlık İndirim (Genelge 2008-93)
 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümleri (Genelge 2008-96 )
 

Kayıt Dışı İstihdam (Genelge 2008-97)
 

Organize Sanayi ve Endüstri Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Tek Dosyada İşlem Görmesine İzin Verilmesi (Genelge 2008-106)
 

5510 Sayılı Kanunun Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Uygulamaları (Genelge 2008-108)
 

Hizmet Borçlanması İşlemleri (Genelge 2008 -111)
 

Meslek Hastalığı Tespiti İşlemleri (Genelge 2008-113)
 

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesi (Genelge 2008-115)
 

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları, İdari Para Cezaları (Genelge 2009-2)
 

Geçici İşgöremezlik Ödeneğine Esas Günlük Kazanç (Genelge 2009-3)
 

İsteğe bağlı sigortalılık işlemleri (Genelge 2009-5)
 

Emzirme Ödeneği (Genelge 2009-11)
 

5084 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Uygulanması (Genelge 2009-12)
 

İhalelere Katılmak Üzere Düzenlenecek Yazılar (Genelge 2009-13)
 

Sigortalılık Sürelerinin Belirlenmesi (Genelge 2009-17)
 

Tecil, Taksitlendirme Yetkileri İle Usul ve Esasları (Genelge 2009-20)
 

Tarım Sigortası Primlerinin Tahakkuk ve Tahsili (Genelge 2009-25)


TEKIRDAG

Tekirdağ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası

türmob - tekirdağ
Adres : Hürriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76

Tasarım 59