info@tekirdagsmmmo.org.tr +90(282) 293 14 77 - 29314 78 +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası
Mevzuatlar
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 502)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi (24.10.2018)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi.(24.10.2018)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi.(24.10.2018)
Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi.(24.10.2018)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) (10.10.2018)
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51) (06.10.2018)
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 20)
Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 42)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 501) (09.07.2018)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 500) (06.07.2018)
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 19) (06.07.2018)
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 304) (06.07.2018)
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/108 19.06.2018
KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 16) 12.06.2018
VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) (11.06.2018)
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 303) (11.06.2018)
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) (11.06.2018)
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 18) 05.06.2018
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 499)
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:4)
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (18.05.2018)
GELİR VERGİSİ, VERGİ USUL, HARÇLAR VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNLARINA İLİŞKİNBAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI (30/4/2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı BKK)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 48
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/23
VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (27.03.2018 30373 (2.Mükerrer))
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/ 102 27.03.2018
TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (22.03.2018)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 493) 21.03.2018
7101 İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (15.03.2018)
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (13.03.2018)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492) (28.02.2018)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) (31.01.2018)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491) (25.01.2018)
Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) (25.01.2018)
2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (30.12.2017)
KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 14)23.12.2017
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 30) 23.12.2017
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 489) 21.12.2017
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488) 21.12.2017
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 487) 17.12.2017
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486) 17.12.2017
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 485) 17.12.2017
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 300) (14.12.2017)
BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞİ (04.11.2017)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 484) (11.11.2017)
TÜRKİYE İŞ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (21.10.2017)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483) (30.09.2017)
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56)
Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı (13.08.2017)
Bilirkişilik Yönetmeliği (03.08.2017)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 482)
BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (21.07.2017)
SGK BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü: 687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİ (14.07.2017)
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/ 45 (11.07.2017)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 481) (01.07.2017)
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (24.06.2017)
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 13) (22.06.2017)
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 268)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 298) (09.06.2017)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 480) (09.06.2017)
4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
SGK GENELGESİ 2017/11 (2016/21 sayılı Genelgede Değişiklik) (13.03.2017)
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 297)(16.03.2017)
GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 91) (11.03.2017)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 478) (11.02.2017) Sahte Belge Düzenleme, Kullanma ve İştirak Fiilleri Dolayısıyla Teminat İstenmesi ve Meslek Mensuplarının Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkonulması
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 477) (08.02.2017)
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) (03.02.2017)
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 16) (02.02.2017)
6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN İLE İLGİLİ SGK YAPILANDIRMA GENELGESİ YAYINLANDI (22.08.2016-2016/18)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 473)(05.08.2016)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)(05.08.2016)
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (29.05.2016)
Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2008/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.05.2016)
Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) (10.04.2016)
2013/30 Sayılı Genelge (SGK Genelgesi 2016/ 8) (07.04.2016)
Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) (29.03.2016)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) (04.03.2016)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 470) (25.02.2016)
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 13) (25.02.2016)
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (20.02.2016)
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.02.2016)
Asgari Ücret Desteği (SGK Genelgesi 2016/4) (12.02.2016
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 469) (12.02.2016)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) (11.02.2016)
SİGORTALI İŞE GİRİŞ VE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGELERİ İLE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİ 7 NİSAN 2015 GÜN SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.(31.03.2015
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 413)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 444) (17.01.2015)
6552 Sayılı Kanunun 79 Uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 2) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (05.12.2014)
6552 sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (2014/7016) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (30.11.2014)
İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. (11.09.2014)-TORBA KANUN
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (19.08.2014)
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (17.04.2014)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 34) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (19.04.2014)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (26.04.2014)
Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (25.01.2014)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 29) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (31.12.2013)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (29.12.2013)
2014 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de Yayımlandı. (25.12.2013)
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi İle Temel Eğitim ve Staj Merkezi Şubelerinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge Resmi Gazete’de yayımlandı. (26.10.2013)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:429) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (10.10.2013)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (17.08.2013)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkında (2013/4966) Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (14.07.2013).
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (13.07.2013)
Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.(29.06.2013)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 427) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (29.06.2013)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (15.06.2013)
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (14.06.2013)
Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (14.06.2013)
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (06.06.2013)
Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi ile İlgili Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 04/01 Sayılı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. (20.05.2013)
Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 6) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (04.05.2013)
Fazla Veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (04.05.2013)
Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. (11.04.2013)
Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Sirküler Yayınlandı. (18.03.2013)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 28/2/2013 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/05] Sayılı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. (12.03.2013)
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 122) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (26.02.2013)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (24.02.2013)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 424) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (21.02.2013)
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı.(21.02.2013)
Elektrik ve Doğalgaz Abone Bilgileri ile Tüketim Bilgilerinin Alınma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (13.02.2013)
Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin 58 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı.(13.02.2013)
Dar Mükellefiyette İşyerinin Tespiti ile İlgili Olarak Hazırlanan 26 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı. (12.02.2013)
SGK Genelgesi (2013/ 8) (SGDP Yapılandırma) Yayınlandı. (11.02.2013)
5510 Sayılı Kanuna İlişkin Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler. (10.02.2013)
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair YönetmelikResmi Gazete’de Yayımlandı.
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (07.02.2013)
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (31.01.2013)
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (31.01.2013)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 423) Resmi Gazete’de Yayımlandı.(26.01.2013)
Bağımsız Denetim Sicil, Sınav, Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği ve Denetim Yetkilendirme Tebliği Yayınlandı (25.01.2012)
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair (2012/4213 BKK) Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (23.01.2013)
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (18.01.2013)
2013 YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YAYINLANDI (28.12.2012)
Bağımsız Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (26.12.2012)
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (26.12.2012)
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (19.12.2012)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (14.12.2012)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:420) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (07.12.2012)
On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. (06.12.2012)
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (28.11.2012)
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/11/2012 Tarihli ve (01/7) Sayılı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. (17.11.2012)
Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (15.11.2012)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 419) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (10.11.2012)
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2012/3834 BKK) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (04.11.2012)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 25) Resmi Gazete’de Yayımlandı.(11.10.2012).
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (25.09.2012)
Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında (2012/3735 BKK) Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (22.09.2012)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 418) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (08.09.2012)
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin (2012/3571 BKK) Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (06.09.2012)
İşveren Uygulama Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (01.09.2012)
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (28.08.2012)
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 120) Resmi Gazete’de Yayımlandı.(18.08.2012)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:95) Resmi Gazete’de Yayımlandı.(18.08.2012)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 24) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (17.08.2012)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (27.07.2012)
Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. (30.06.2012)
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı. (30.06.2012)
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerine Dair ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında (2012/3322) Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (30.06.2012)
Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 1 Resmi Gazete’de Yayımlandı. (29.06.2012)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 417) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (29.06.2012)
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. (29.06.2012)
397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 416) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (28.06.2012)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) Resmi Gazete’de Yayımlandı.(26.06.2012)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (26.06.2012)
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
63 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı. (21.06.2012)
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (16.06.2012)
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. (15.06.2012)
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 70) Resmi Gazete’de Yayımlandı.(06.06.2012)
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. (03.06.2012)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 23) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (22.05.2012)
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi İle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkinKarar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (18.05.2012)
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 118) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (16.05.2012)
Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (16.05.2012)
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 33) Resmi Gazete’de Yayımlandı.(12.05.2012)
Menkul Kıymetlerin Geri Alma Veya Satma Taahhüdü İle Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 131) Resmi Gazete’de Yayımlandı.(12.05.2012)
Bazı Kanunlar İle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. (10.05.2012)
Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi İle İlgili Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında(2012/3139 BKK) Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (07.05.2012)
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (07.05.2012)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (05.05.2012)
Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesine İlişkin 82 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı. (02.05.2012)
Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (02.05.2012)
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (02.05.2012)
Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı. (25.04.2012
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (17.04.2012)
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 117) Resmi Gazete’de Yayımlandı.(14.04.2012)
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (14.04.2012)
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (2012/2971 BKK) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (13.04.2012)
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun Elektronik Ortamda Kuruma Gönderilmesi Hakkında SGK Genelgesi (2012/ 13) Yayınlandı. (12.04.2012)
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 69) Resmi Gazete’de Yayımlandı.(11.04.2012)
Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (07.04.2012)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (07.04.2012)
Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. (04.04.2012)
Ticaret Sicili, Odalar ve Borsalar ile Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Yapılacak Başvurularda Uygulanacak Esaslar ile İlgili 2012/1 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de Yayımlandı. (04.04.2012)
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 40) Resmi Gazete’de Yayımlandı.(30.03.2012)
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 73 üncü Maddesinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile İptali Üzerine Yapılacak İşlemlere Yönelik Olarak Hazırlanan 81 No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. (26.03.2012)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.(26.03.2012)
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (21.03.2012
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 43) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (21.03.2012)
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2012/6) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (21.03.2012)
ÖTV Kanununun 8/1 inci Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilen Mal Teslimleri İçin Vergi Dairesine Verilmesi Gereken Teminat ve Diğer Belgelerin Verilme Zamanına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (19.03.2012)
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. (08.03.2012)
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (29.02.2012)
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (28.02.2012)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (18.02.2012)
Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik ile 347 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine İlişkin Danıştay Kararlarına Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler Yayınlandı.(07.01.2011)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 20 Resmi Gazete'de Yayımlandı. (29.01.2011)
Türk Borçlar Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.(04.02.2011)
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun.(04.02.2011)
Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. (14.02.2011)
Türk Ticaret Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı.(14.02.2011)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 405) Resmi Gazete'de Yayımlandı. (19.02.2011)
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Diğer Gelir Unsurlarıyla Birlikte Ücret Gelirlerininde Beyan Edilmesi Halinde, Gelir Vergisinin Hesaplanmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (25.02.2011)
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) Ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi İle Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2011/1435 Sayılı BKK Kararı Resmi
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. (25.02.2011)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 406) Resmi Gazete'de Yayımlandı. (02.03.2011)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No:81 Resmi Gazete'de Yayımlandı.
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI) (SERİ NO:1) (08.03.2011)
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO:1)(12.03.2011)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 407) Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. (15.03.2011)
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında, İktisap Tarihi Olarak Hangi Tarihin Esas Alınacağına İlişkin Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı. (25.03.2011)
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. (12.04.2011)
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 115) Resmi Gazete'de Yayımlandı.(22.04.2011)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2011/3)Yayınlandı. (22.04.2011)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2011/4)Yayınlandı. (22.04.2011)
Danıştay Genel Kurulu Kararı - E.2011/13 (Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü) (29.04.2011)
6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 2011/1713 Sayılı BKK Resmi Gazetede Yayımlandı. (30.04.2011)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) Resmi Gazete'de Yayımlandı. (06.05.2011)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408) Resmi Gazete'de Yayımlandı. (27.05.2011)
6111 Sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri Hakkında SGK Genelgesi (2011/45) Yayınlandı. (07.06.2011)
Yurt dışı tedavi işlemleri Hakkında SGK Genelgesi (2011/46) Yayınlandı. (08.06.2011)
Yol ve Gündelik Giderleri Hakkında SGK Genelgesi (2011/47) Yayınlandı. (08.06.2011)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Hakkında SGK Genelgesi (2011/50) Yayınlandı (13.06.2011)
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı. (16.06.2011)
Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri İle Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: TGM-2011/01) Resmi Gazete'de Yayımlandı. (27.06.2011)
6111 Sayılı Kanuna Göre Peşin Ödeme Tercihi İle Yeniden Yapılandırılmış Kurumumuz Alacaklarının Ödeme Süresi Hakkında Desteği SGK (2011/56) Yayınlandı (01.07.2011)
Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. (27.07.2011)
Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (01.08.2011)
KDV Kanununun Uygulamasına İlişkin Mevcut Sirkülerlerin Birleştirilmesi İle Uygulamada Tereddüt Edilen Diğer Hususlara Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı. (10.08.2011)
Teşvikte Son Düzenlemeler - Av. Zeki ONAT
Vergi Usul Kanununun Tekerrür İle İlgili Hükmünün Uygulanmasına Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı.( 15-08-11)
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (18.08.2011)
Temmuz/2011 Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (25.08.2011)
Temmuz/2011 Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (25.08.2011)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:21) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (21.09.2011)
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 44) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (29.09.2011)
Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (31.10.2011)
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (31.10.2011)
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (31.10.2011)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (01.11.2011)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazetede Yayımlandı. - 2011/ 101(02.11.2011)
Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 410) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (17.11.2011)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (27.11.2011)
Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (13.12.2011)
Anayasa Mahkemesinin E: 2009/86, K: 2011/70 Sayılı Kararı (5510 Sayılı Kanun ile İlgili) (15.12.2011
Anayasa Mahkemesinin E: 2008/80, K: 2011/81 Sayılı Kararı (3568 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5786 Sayılı Kanun ile İlgili) (15.12.2011)
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (26.12.2011)
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (26.12.2011)
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (26.12.2011)
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 8) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (26.12.2011)
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 39) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (26.12.2011)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 280) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (26.12.2011)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 411) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (26.12.2011)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. (30.12.2010)
2012 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.(30.12.2011)
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (31.12.2011)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 281) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (03.01.2012)
Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik
Gider Vergileri Genel Tebliği Seri No: 89 Resmi Gazete’de Yayımlandı. (19.01.2012)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 282) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (19.01.2012)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (19.01.2012)
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 116) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (19.01.2012)
Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların ve Bu Paralarla Olan Senetli ve Senetsiz Alacak ve Borçların Değerlemesine İlişkin 412 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı (20.01.2012)
Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 413 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. (20.01.2012)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (27.01.2012)
Tekirdağ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
Adres : Hürriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
türmob - tekirdağ
 

Tasarım 59