Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi ile İlgili Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 04/01 Sayılı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. (20.05.2013)

             Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

 

 

Resmi Gazete Sayısı

28682

Resmi Gazete Tarihi

20.05.2013

 

Karar No: 75935942-050.01.04 – [04/01]

Toplantı Tarihi: 25/4/2013

13/1/2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 88 inci maddesi ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (a) bendine dayanılarak hazırlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi” ekteki şekilde kabul edilmiştir.

                                                  

                                                                          

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi

 

 

 

 

 

 

 

.


TEKIRDAG

Tekirdağ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası

türmob - tekirdağ
Adres : Hürriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76

Tasarım 59