Değerli üyemiz,

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarih 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

Söz konusu 6736 sayılı Kanun ile;

Kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Kanunda ayrıca belli tutarı geçmeyen kamu alacaklarının tahsilinden vazgeçilmesi, meslek odalarına ve borsalara olan aidat ve diğer çeşitli borçlar ile bazı kurum ve kuruluşlarca kullandırılan kredilerin yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir.

 

Kanunda yeniden yapılandırma kapsamındaki alacaklar;

  • Vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları
  • Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zamları
  • Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, İşsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, genel sağlık sigortası primi, idari para cezaları, gecikme cezası, gecikme zammı,
  • Askerlik, karayolları, seçim, trafik, nüfus, radyo ve televizyon Kanunları uyarınca verilen idari para cezaları,
  • Belediyelerin; idari para cezaları, vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, ücret, su,  atık su ve katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ve bunlara bağlı fer’i alacakları,

 

olarak belirlenmiştir.

 

Yapılandırılacak borçlar mükellefin tercihine göre peşin veya (6-9-12-18) eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

 

TEKİRDAĞ SMMM ODASI

    YÖNETİM KURULU

 

 TEKIRDAG

Tekirdağ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası

türmob - tekirdağ
Adres : Hürriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76

Tasarım 59